Mogado

Rejestracja Partnera B2B


Serwis www.mogado.pl przeznaczony jest dla zarejestrowanych partnerów firmy Mogado sp. z o.o. Jeśli nie jesteście Państwo naszym partnerem, prosimy o zapoznanie się z warunkami współpracy. Aby uzyskać dostęp do www.mogado.pl należy:

 • być zarejestrowanym partnerem Mogado sp. z o.o. (patrz: warunki współpracy),
 • zapoznać się z regulaminem serwisu,
 • wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy,
 • odebrać pocztę e-mail z podanego w formularzu konta i zatwierdzić swoją rejestrację,
 • przesłać na adres:
  Mogado sp. z o.o.
  ul. Okulickiego 26
  05-500 Piaseczno
  z dopiskiem ebiznes
  oryginał podpisanego1 regulaminu,
  Po wpłynięciu regulaminu konto będzie aktywowane.

1czytelny podpis i pieczątka osoby z wpisu do ewidencji / KRS


Dane firmowe:

Dane do faktury VAT

Firmowe dane kontaktowe

Dane osoby kontaktowej

Osoba musi być uprawiona do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu rejestrowanej firmy.W przypadku niezgodności danych z dokumentami rejestrowymi firmy - rejestracja zostanie odrzucona.
_0
Sugerujemy użycie loginu związanego z nazwą Państwa Firmy. W przypadku posiadania przez Firmę więcej niż jednego subkonta, ich loginy zostaną automatycznie utworzone według wzoru: login_1, login_2, login_3, ...

* Pole wymagane.

* Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.