Prywatność i pliki Cookies

PRYWATNOŚĆ

 

Administracja danymi

 1. Dane osobowe przekazywane nam przez Państwa są administrowane i przetwarzane przez Mogado sp. z o.o., siedziba Spółki: Piaseczno; Adres: 05 – 500 Piaseczno, ul. Generała Okulickiego 26; NIP: 123-122-96-54 ; Regon: 142630099; Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000372208; Kapitał Zakładowy: 30.000,00 PLN. Adres mailowy: Pokaż adres
 2. Powierzone nam przez Państwa dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z wymogami bezpieczeństwa.

Zbieranie danych

 1. Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika Danych Osobowych.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest niezbędne do poprawnej rejestracji konta Klienta na stronie WWW. Wymagane jest również do podpisania Umowy Handlowej, uzyskania kredytu kupieckiego, korzystania z serwisu i składania zamówień, zawierania oraz realizacji umowy kupna sprzedaży (w szczególności: sprzedaży i dostawy towaru, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, realizacji prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość). Niepodanie danych osobowych uniemożliwia wykonanie powyższych czynności oraz procesów im towarzyszących.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) (przy czym posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z wykonaniem obowiązku prawnego ciążącego na firmie Mogado sp. z o.o., określającego zakres danych, które musi zawierać dokument potwierdzający sprzedaż towarów.
 4. Powierzone nam dane osobowe są wykorzystywane w celach związanych z:
  • 4.1 Przeprowadzeniem transakcji kupna - sprzedaży: podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
   1. a. obsługi konta w serwisie WWW, (Dane te przetwarzamy do czasu usunięcia konta z systemu)
   2. b. zawarcia Umowy Handlowej, (Dane te przetwarzamy przez czas obowiązywania umowy)
   3. c. weryfikacji i oceny wiarygodności płatniczej Klientów ubiegających się o kredyt kupiecki, (Dane te przetwarzamy do momentu uzyskania pozytywnej lub negatywnej decyzji kredytowej)
   4. d. uzyskania przez Klienta linii kredytowej, (Dane te przetwarzamy do momentu uzyskania pozytywnej lub negatywnej decyzji kredytowej)
   5. e. zawierania, realizacji i dostaw złożonych zamówień zakupu, (Dane te przetwarzamy do momentu zakończenia realizacji zamówienia)
   6. f. realizacji rozliczeń finansowych oraz ochrony i dochodzenia roszczeń, (Dane te przetwarzamy przez okres istnienia zobowiązań finansowych lub roszczeń)
   7. g. komunikacji z Klientem związanej z obsługą zamówień, reklamacji i zwrotów jak również związaną z obsługą posprzedażną, (Dane te przetwarzamy do momentu zakończenia zobowiązań reklamacyjnych)
  • 4.2 Wykonaniem ciążących na nas obowiązków prawnych: podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
   1. a. wystawienia i przechowywania dokumentów sprzedaży oraz dokumentów księgowych, (Dane te przetwarzamy przez okres, w którym obliguje nas do tego prawo)
   2. b. rozpatrywania i obsługi składanych reklamacji, (Dane te przetwarzamy przez okres trwania gwarancji na zakupiony produkt lub usługę)
   3. c. obsługi zwrotów towarowych, (Dane te przetwarzamy przez okres, w którym obliguje nas do tego prawo)
  • 4.3 Wykonaniem ciążących na nas obowiązków prawnych: podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
   1. a. działań marketingowych oraz przekazywania informacji handlowych, (Dane te przetwarzamy do czasu cofnięcia przekazanej nam zgody)
   2. b. tworzenia wewnętrznych analiz, zestawień i statystyk, (Dane te przetwarzamy przez okres 10 lat)
 5. Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika może być niezbędne w innych uzasadnionych okolicznościach, np. złożenia wniosku o przekazanie określonej informacji, o czym Użytkownik każdorazowo zostanie poinformowany.
 6. W sytuacji, gdy Użytkownik korzysta ze stron WWW przy użyciu urządzeń przenośnych, mogą zastać pozyskane dane identyfikacyjne urządzenia, operatora usług internetowych oraz abonenta, jednak zebrane w ten sposób dane będą użyte tylko w celach statystycznych lub w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z Serwisu WWW.
 7. Zbierane są również informacje związane bezpośrednio z przeglądaniem zawartości stron takie jak numer IP komputera, otwierane podstrony, czas wizyty, liczba poszczególnych odsłon, liczba wizyt, źródło wizyty, jednak służą one jedynie celom statystycznym oraz polepszaniu zawartości serwisu WWW i nie są to informacje służące do bezpośredniej identyfikacji Użytkownika, chyba że jest to niezbędne dla prawidłowego korzystania ze stron WWW przez Użytkownika.

Udostępnianie danych

 1. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 2. Państwa dane osobowe przekazywane będą innym administratorom danych, przetwarzającym je we własnym imieniu:
  1. a. podmiotom prowadzącym działalność pocztową kurierską, oferującym usługi typu drop-shipping, w celu realizacji wysyłek zamawianego przez Państwa towaru jak również świadczenia usług reklamacyjnych,
  2. b. podmiotom realizującym odbiór osobisty zamawianego towaru,
  3. c. podmiotom świadczącym ewentualne usługi reklamacyjne dotyczące sprzedawanych towarów,
  4. d. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą w celu dokonywania płatności elektronicznych, jak również w celu ewentualnych zwrotów na Państwa rzecz,
  5. e. podmiotom nabywającym wierzytelności, w sytuacji nieopłacenia przez Państwa w terminie dokumentów zakupu, jak również podmiotom zajmującym się weryfikacją i oceną wiarygodności płatniczej,
  6. f. podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw prawnych, podatkowych i księgowych,
  7. g. firmie Ceneo PL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-202), ul. Legnicka 48A, KRS: 0000634928, NIP: 525-26-74-781, REGON: 365338986 w celu realizacji programu „Zaufane Opinie”, polegającym na przesyłaniu przez Ceneo do Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Kupujących opinii na temat transakcji dokonywanej przez Kupującego w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Kupujących w rezultacie otrzymania ankiet,
 3. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Obecnie nie przekazujemy i nie planujemy przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Może jednak okazać się, że zdecydujemy o przekazaniu danych poza EOG w zakresie w jakim będzie pozwalało na to prawo. Aktualną informację o tym czy i w jaki sposób przekazujemy dane poza EOG znajdą Państwo na naszej stronie WWW w zakładce dotyczącej Polityki Prywatności.


Automatyczne podejmowanie decyzji

Dokonujemy automatycznego podejmowania decyzji mających dla Państwa istotny skutek w następujących sytuacjach:

 1. W przypadku chęci zamówienia oferowanego przez nas towaru znajdującego się w magazynie nie należącym do naszej firmy, możemy podjąć decyzję dotyczącą ograniczenia ilości dostępnych sposobów realizacji takiego zamówienia, jak również ilości sposobów płatności za takie zamówienie.
 2. W przypadku gdy na Państwa koncie są nieuregulowane płatności , lub jest przekroczony limit kredytowy, możemy automatycznie podjąć decyzję o ograniczeniu, lub uniemożliwieniu korzystania z naszych usług.

Aktualizacja danych i posiadane przez Państwa uprawnienia

 1. W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, informujemy że przysługują Wam następujące prawa:
  1. a. kontrola przetwarzania danych, w tym prawo do ich uzupełnienia, uaktualnienia, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, sprostowania i poprawienia danych,
  2. b. usunięcie danych,
  3. c. ograniczenie przetwarzania danych,
  4. d. dostęp do danych (informację o przetwarzanych przez nas danych oraz ich kopię),
  5. e. przeniesienie danych do innego administratora danych,

  Niezależnie od powyższych uprawnień, mogą Państwo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingowe. Po przyjęciu takiego sprzeciwu jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. Nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem tej zgody.

 2. Aby skorzystać z przysługujących praw, można:
  1. a. dokonać stosownych operacji w panelu Klienta, po zalogowaniu się na naszej stronie WWW,
  2. b. skontaktować się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych na początku niniejszego dokumentu,
 3. W przypadku naruszenia warunków regulaminu Serwisu lub Umowy Handlowej, nie uregulowania należności wobec właściciela Serwisu lub naruszenia przepisów prawa gdy zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia okoliczności zaistniałej sytuacji, Administrator Serwisu może odmówić czasowo usunięcia danych.

Skargi

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa.

 

 

COOKIES

 1. Mogado sp. z o.o. podczas udostępniana zawartości swoich stron WWW stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) czyli dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które zapisywane są każdorazowo przez serwer na urządzeniu z którego korzysta Użytkownik. Możliwe jest także używanie przez Mogado sp. z o.o. technologii o funkcjonalności zbliżonej do plików cookies. Zapisywane pliki cookies zawierają zazwyczaj: unikalny numer, czas przechowywania ich na urządzeniu Użytkownika, nazwę domeny serwisu z którego pochodzą.
 2. Pliki ciasteczek wykorzystywane są przez Mogado sp. z o.o. w następującym celu:
  • optymalizacji dostosowania zawartości stron WWW do preferencji Użytkownika, pozwalają one na rozpoznanie urządzenia Użytkownika i przedstawienie stron WWW w formie dostosowanej do jego potrzeb,
  • tworzenia statystyk umożliwiających sposób Użytkowania stron WWW przez użytkownika i pozwalających na ulepszenie ich zawartości i struktury,
  • utrzymania sesji przeglądarki internetowej zalogowanego Użytkownika, dzięki czemu nie ma konieczności logowania się przy przejściu na kolejne podstrony serwisu,
  • przedstawieniu Użytkownikom reklam dostosowanych do ich zainteresowań
 3. Mogado sp. z o.o. stosuje pliki cookies o następujących rodzajach i funkcjach

  • Uwierzytelniające,
  • Zapewniające bezpieczeństwo i wykrywające nadużycia,
  • Zbierające informacje o sposobie użycia stron WWW,
  • Zapamiętujące ustawienia i personifikujące wygląd interfejsu Użytkownika,
  • Pozwalające na lepsze dostosowanie treści reklamowych do zainteresowań Użytkownika.

  Zamieszczane przez serwer pliki cookies można podzielić na dwa rodzaje: pliki sesyjne, które są tymczasowe i pozostają w urządzeniu Użytkownika tylko do czasu wylogowania się ze stron WWW lub zamknięcia przeglądarki internetowej oraz pliki stałe, które pozostają w urządzeniu Użytkownika do momentu ich ręcznego usunięcia lub do daty określonej w parametrach danego pliku cookies.

 4. Oprogramowanie służące do przeglądania zawartości stron internetowych zazwyczaj domyślnie zezwala na przechowywanie plików cookies w urządzeniu Użytkownika, jednak w każdej chwili ustawienia dotyczące tych plików mogą zostać zmienione przez Użytkownika. Zwykle możliwe jest całkowite zablokowanie ich pobierania lub wymuszenie informacji o każdorazowym zapisywaniu tych plików na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o sposobach obsługi plików cookies znajdziecie Państwo w ustawieniach oprogramowania do przeglądania zawartości stron internetowych z jakiego korzystacie. Pomocne mogą być w tym celu następujące poradniki:
 5. Wyłączenie przez Użytkowników stosowania plików cookies może spowodować utrudnienia w działaniu lub uniemożliwić działanie niektórych usług oferowanych przez Serwis, w szczególności tych, które wymagają logowania. Wyłączenia opcji cookies nie powoduje utrudnień w oglądaniu i czytaniu treści nie wymagających logowania.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszego sklepu do indywidualnych potrzeb klientów. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszego sklepu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że bedą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.